iEBC - Institut for Uddannelse, Kultur & Erhverv
- er et fuldejet datterselskab af TBC Universal Holding Ltd.

iEBC arbejder i krydsfelterne mellem Uddannelse, Kultur & Erhverv;
med rådgivning, administration, fundraising  og projektledelse, nationalt og internationalt.